Tuesday, November 2, 2010

Kek Hantaran - Fondant


thanks Suhaila @ Sola ....




saiz 6 " round - Chocolate Moist + Fondant