Friday, August 12, 2011

Set Hantaran - Fondant + Flower


Thanks Asmah ...
Set Medium 16 pcs - Choc Moist + Ganache + Fondant + Flower