Saturday, December 31, 2011

Set Hantaran - Fondant + Flower


thanks Sarinah ...
Medium 16 pcs - Choc Moist + Ganache + Fondant + Flower