Sunday, January 12, 2014

Set Hantaran - Fondant + Flower

 Terima kasih Nurshafiqa

  

 Medium 16 pcs - Choc Moist + Ganache 
Fondant + Flower
RM180